Geslaagde blowerdoortest bij een villa in Broek, Friesland

Blowerdoortest Friesland

Blowerdoortest bij woningen, kantoren en bedrijven in Friesland

Home » Blowerdoortest Friesland

Blowerdoortest Friesland

Wil je een professionele blowerdoortest in de provincie Friesland laten uitvoeren? Neem dan nu contact op en ontvang snel een offerte voor een luchtdichtheidsmeting. Wij zijn de nummer 1 in blowerdoor, thermografie en rooktesten van Noord- en Midden Nederland. Als Level 3 gecertificeerd expert in thermografie en bouwkundig inspecteur zijn wij de aangewezen partij voor een QV10 meting, voor schade-expertise of een bouwfysisch onderzoek.

Luchtdichtheidsmeting laten uitvoeren in Friesland?

Wij verzorgen een professionele blowerdoortest bij nieuwbouw en renovatie. Als kwaliteitsborging en ter controle van de infiltratiewaarde uit de energieprestatie berekening. Maar ook bij bestaande woningen, kleine en grote bedrijfsgebouwen in Friesland voeren wij een luchtdichtheidsmeting uit en doen we onderzoek naar de oorzaken van tochtklachten, condensatie en schimmelvorming. Daarnaast testen wij de wind & waterdichtheid van ramen, deuren en vliesgevels tijdens een regentest volgens de NEN-EN 13051.

Waarom een luchtdichtheidsmeting?

Het energieverbruik en het comfort zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van de kierdichting en de isolatiewaarden van een gebouw. Dit geldt zowel voor woningen als bedrijfsgebouwen in Friesland. Naden en kieren veroorzaken niet alleen tocht in huis en op de werkvloer. Maar ook hoge energielasten, schimmel, (interne)condensatie, brandgevaar en een slecht functionerend ventilatie systeem. Om deze problemen te vermijden is het belangrijk om een blowerdoortest uit te laten voeren. Tijdens deze test kunnen wij namelijk alle aanwezige luchtlekken haarscherp in beeld brengen met kunstmatige rook of thermografie.

Wanneer laat je een blowerdoortest uitvoeren?

Wij raden aan om bij nieuwbouw en renovatie in een zo vroeg mogelijk stadium een blowerdoortest of luchtdichtheidsmeting uit te laten voeren. De reden daarvan is dat je in de ruwbouwfase nog eenvoudig aanpassingen kunt laten doen die de luchtdichtheid verbeteren wanneer dat nodig is. Een blowerdoortest een belangrijk instrument om te controleren of een nieuwe woning of een renovatie wel aan de doelstellingen en de wettelijke eisen voldoet. Bovendien is een blowerdoortest een uitstekend middel om de de oorzaken van tochtklachten, vochtproblemen, gebouwschade, geuroverlast en een hoge energierekening in bestaande gebouwen in Friesland te achterhalen.

Enkele voorbeelden van een blowerdoortest in Friesland

Blowerdoortest.nl

Blowerdoortest.nl is expert in thermografie en luchtdichtheidsmetingen. Wij zijn onderdeel van Energiekeurplus, een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau. Wij werken regelmatig in Dokkum, Grou, Heerenveen, Joure, Gorredijk, Drachten en Leeuwarden. Onder meer voor particuliere woningeigenaren, woningcorporaties, aannemers, bouwbedrijven en verzekeringsmaatschappijen in Groningen, Friesland en Drenthe. We zijn de nummer één in luchtdichtheidsmetingen, thermografie – ITC Level 3 gecertificeerd – en rooktesten.

Werkgebied Friesland

  • Sneek
  • Dokkum
  • Drachten
  • Lemmer
  • Heerenveen
  • Leeuwarden

Onze partners