Blowerdoortest bij een passiefhuis

Aan de hand van een blowerdoortest bepalen wij of een gebouw aan de eisen voldoet die zijn voorgeschreven door het Passiefhuis Instituut. Een geslaagde luchtdichtheidsmeting is een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een passiefhuis certificaat. Daarnaast moet een passiefhuis met gebruik van thermografie op de aanwezigheid van koudebruggen worden gecontroleerd. Wij kunnen hierbij als iPHA gecertificeerd Passiefhuis Vakman, ITC Level 3 thermograaf, bouwkundig inspecteur en Level 3 Blowerdoor Tester van dienst zijn.

Wat is een passiefhuis

Een passiefhuis is een gebouw dat volgens de hoogste normen voor isolatie en luchtdichtheid wordt gebouwd. Het is een duurzaam, comfortabel en gezond gebouw gebouw dat nauwelijks energie nodig heeft om het ’s winters warm en ’s zomer koel te blijven. Het maximale energieverbruik mag slechts maximaal 15W/m2 gebruiksoppervlak per jaar bedragen. Om hieraan te voldoen moet het gebouw aantoonbaar zeer goed geïsoleerd, kierdicht en vrij van koudebruggen zijn. Bovendien maakt het gebruik worden van triple glas en zonwering op de juiste oriëntaties.

Passiefhuis eisen

Voor het verkrijgen van een passiefhuiscertificaat is de luchtdichtheid van een gebouw zeer belangrijk. Je zult daarom door middel van een geslaagde blowerdoortest moeten aantonen dat aan strenge eisen voor luchtdichtheid is voldaan. Wij bepalen aan de hand van de n50 waarde of een gebouw aan de minimale eisen van luchtdichtheid voldoet. Hiervoor maken wij gebruik van een blowerdoor. De eisen voor een passiefhuis zijn een maximale n50 waarde van 0,60 luchtwisselingen per uur of een QV10 waarde van ten hoogste 0,15 dm3/s/m2 gebruiksoppervlak. Daarnaast moet onder geschikte omstandigheden met gebruik van thermografie worden aangetoond dat het gebouw vrij van koudebruggen is.

Ultragrafie inspectie

In plaats van de eerste blowerdoortest kunnen wij – als gecertificeerd ultrasoon inspecteur – ook een ultragrafie inspectie uitvoeren. Bij een ultragrafie inspectie van een Passiefhuis maken wij gebruik van een van een ultrasoon camera en een toongenerator die een hoogfrequent geluid produceert. Dit geluid is niet hoorbaar voor mensen, maar is wel met onze camera te detecteren, en is bovendien vervolgens ook te fotograferen. Op deze wijze kunnen wij met onze ultrasoon camera luchtlekken niet alleen opsporen, maar ook haarscherp in beeld brengen. Ultragrafie heeft een aantal belangrijke voordelen. Een ultragrafie inspectie kan al worden uitgevoerd voordat een gebouw winddicht is gemaakt, wij kunnen bouwelementen kunnen zelfs al op de bouwplaats of in de fabriek controleren. Bovendien is ultragrafie, in tegenstelling tot een blowerdoortest onafhankelijk van de weersomstandigheden.

Enkele voorbeelden van een blowerdoortest bij passiefhuizen

Een Passiefhuis is een gebouw waarin het thermisch comfort kan worden bereikt door de naverwarming van de verse lucht die noodzakelijk is voor voldoende luchtkwaliteit zonder extra luchtcirculatie.

De kosten van een blowerdoortest bij een passiefhuis

De kosten voor van een passiefhuis test met gebruik van blowerdoor zijn afhankelijk van het type gebouw en de grootte van het gebouw. Voor een blowerdoortest of een aanvullend thermografisch onderzoek van een passiefhuis geven wij graag een offerte op maat! 

Blowerdoortest.nl

Blowerdoortest.nl is expert in thermografie en luchtdichtheidsmetingen. Wij zijn onderdeel van Energiekeurplus, een onafhankelijk energieadviesbureau voor de particuliere- en zakelijke markt. We zijn de partner van woning- en gebouweigenaren, architecten en overheden in energiebesparing, lekdetectie, bouwkundige inspecties, thermografie – ITC Level 3 – & blowerdoor. Daarnaast zijn wij gecertificeerd als Passiefhuis Vakman door het Duitse Passivhaus Institut.

Waarom kiest men voor ons?

 • 13 jaar ervaring
 • Kennis van zaken
 • Gedegen onderzoek
 • Uitstekende service
 • Heldere rapportages
 • Passiefhuis Vakman
 • Bouwkundig inspecteur
 • Level 3 Blowerdoor Tester
 • Gecertificeerd energieadviseur
 • Optical Gas Imaging specialist
 • Level 3 gecertificeerd Thermograaf
 • Gecertificeerd ultrasoon inspecteur

Ja, ik wil graag een passiefhuistest aanvragen!

Passiefhuis
Ik ben op de hoogte van de inhoud van de privacy verklaring en geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens om contact met mij op te nemen.