Thermografie

Blowerdoortest.nl maakt gebruik van geavanceerde warmtebeeldcamera’s. Daarmee verrichten wij temperatuurmetingen van -20 tot 1500 graden Celsius. Gebreken en inefficiënties in systemen en processen leiden tot een verandering van temperatuur. Dit geldt zowel voor elektrische en mechanische systemen, maar ook voor chemische en organische processen. Van dit feit maken wij bij thermografie gebruik. Zowel in gebouwen als bij industriële inspecties. Zo kunnen wij problemen als gevolg van frictie, slijtage, overbelasting, hoge weerstanden, lekkage en overbodig energieverlies in beeld brengen.

Wat is thermografie?

Bij thermografie brengen we de infrarood straling van het oppervlak van een object in beeld met een warmtebeeldcamera. Zo´n warmtebeeldcamera lijkt veel op een fototoestel, maar hij detecteert elektromagnetische straling met een langere golflengte die voor ons onzichtbaar is. Iedere pixel van een warmtebeeld is een temperatuurmeting. Aan de hand van deze metingen en de interpretatie van warmtepatronen zijn kunnen wij verborgen afwijkingen en defecten ontdekken. Vaak al lang voordat zij met het oog waar te nemen zijn. Thermografie heeft een aantal belangrijke voordelen: het is non-destructief, contactloos, real-time en veilig. Wij passen thermografie onder meer toe bij het onderzoek van mechanische- en elektrische installaties in de industrie, de inspectie van zonnepanelen, en bij bouwkundige inspecties.

Gebouw thermografie bij appartementen complex in Hengelo


Gebouw thermografie

Thermografie is de onderzoeksmethode bij uitstek voor bouwkundige inspecties. Wij maken gebruik van thermografie om bouwfouten, schade door ongedierte, loslatende geveldelen, vochtproblemen & lekkages op te sporen. Ook gebruiken wij bouwkundige thermografie ter controle van platte daken, verwarming, koeling, zonnepanelen en elektrische installaties. Tenslotte gebruiken we thermografie om de oorzaken van tocht in huis, een hoog energieverbruik en de mogelijkheden voor verbetering tijdens renovatie in beeld te brengen. Hierbij is het belangrijk dat een thermografisch onderzoek wordt uitgevoerd tijdens een blowerdoortest.

Conditiemonitoring

Al ver voordat draaiende apparatuur problemen als gevolg van vervuiling, slijtage of overbelasting vertoont is dit al uit de warmtebeelden op te maken. Door productiemiddelen zoals motoren, pompen, compressoren en transportbanden periodiek te controleren kunnen wij hoge kosten van uitval en grote schade helpen voorkomen. Door het toepassen conditiemonitoring bij productiemiddelen en productie processen kunnen grote economische voordelen en concurrentie voordelen worden behaald als gevolg van vermeden kosten en een hogere productkwaliteit. Bovendien helpen periodieke inspecties de veiligheid verhogen en kunnen zij milieuschade helpen vermijden.

“Al tijdens de eerste inspectie trof Energiekeurplus meerdere problemen aan die tot gevaar, grote schade en uitval van onze productielijn hadden kunnen leiden!”

Industrie thermografie compressor vriescel

Industriële thermografie

Energiekeurplus doet thermografisch onderzoek bij industriële bedrijven. Daarbij kan het gaan om de controle van leidingen op isolatiegebreken, lekkages of corrosie onder isolatie. De controle van afsluitkleppen, niveaumetingen of de controle van sedimentatie bij opslagtanks. Door periodieke controles in de industrie kunnen de efficiëntie, veiligheid en productkwaliteit worden verhoogd. Met gebruik van thermografie kunnen dus concurrentievoordelen worden behaald en milieuschade worden vermeden.

Andere mogelijkheden

Behalve bij productiebedrijven, zonneparken, woningen en andere gebouwen kunnen wij thermografie met succes inzetten voor diverse andere toepassingen. Bijvoorbeeld bij het opsporen van isolatieproblemen, condensatie en ijsvorming als gevolg van lekken in koel- en vriescellen. Daarnaast doen wij thermografisch onderzoek naar scheurvorming en het onthechten van beton bij openbare werken om gevaarlijke situaties te voorkomen. Ook kunnen wij helpen bij het opsporen van lekkages in stadsverwarming netwerken en bij platte daken van bedrijfsgebouwen.

Thermografie expert

Blowerdoortest.nl heeft een ervaren thermograaf en maakt gebruik van geavanceerde warmtebeeldcamera’s. Wij doen daarmee infrarood inspecties volgens de NEN-EN-13187 en de ISO 18434-1:2008. Wil je ook een thermografisch onderzoek laten doen door een Level 3 gecertificeerd thermograaf? Neem dan gerust contact op. Dan lopen wij van te voren een aantal vragen door.

Toepassingen van thermografie

Het vak thermografie kent vele toepassingen. Het wordt zowel in de gebouwde omgeving, de luchtvaart, scheepvaart als in de industrie gebruikt. Hieronder volgt een kleine greep uit de mogelijkheden waarvoor wij thermografisch onderzoek met succes kunnen inzetten:

 • Tochtklachten
 • Isolatiegebreken
 • Vochtproblemen
 • Schade & bouwgebreken
 • Controle kierdichting
 • Houtrot
 • Lekdetectie
 • Plat dak lekkages
 • Schade door ongedierte
 • Loslatend pleisterwerk
 • Boot inspecties
 • Vliegtuiginspecties
 • Controle verwarming
 • Controle koelsystemen
 • Conditiemonitoring
 • Elektrische inspecties
 • Brandveiligheidsinspectie
 • Inspectie van zonnepanelen

De kosten van thermografisch onderzoek

Blowerdoortest.nl is ITC Level 3 gecertificeerd thermografie expert. De kosten van een inspectie voor een woning zijn vanaf slechts €350. Voor de kosten voor een onderzoek bij andere gebouwen, een uitgebreide bouwkundige inspectie of een onderzoek met gebruik van blowerdoor en thermografie geven wij graag een offerte op maat.

Gerelateerde pagina’s